เกี่ยวกับเรา

บริษัท พลายซิสเตมส์ จำกัด 
(จำหน่าย คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รับวางระบบ Network กล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ทุกชนิด)

329-335 ถนนหนองดุม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เบอร์โทร. 044-514224 Sale Manager: 081-548-6823 แฟกซ์. 044-538-840
อีเมล์: jakkrin@plai.co.th